Je weg vinden in een vloeibare tijd

Eén van de uitdagingen vandaag de dag is om jouw eigen weg te vinden in een samenleving met steeds meer vrijheid, keuzes en overwegingen. Of het nu gaat om hoe je jouw vrije tijd besteedt, met wie je wel of juist niet omgaat of de telkens terugkerende vraag ‘hoe je jouw werk of project vormgeeft’.

We leven in een vloeibare tijd, waarin de maatschappelijke orde, de kerk, de familie en de normen van de voorgangers in de samenleving niet automatisch maatgevend meer zijn. Zygmunt Bauman beschrijft in zijn boek Liquid Times hoe ieder mens in deze tijd een eigen ‘design’ te maken heeft van hoe hij wil werken en leven. De oude orde waarin je in de voetsporen van jouw ouders trad en het klassieke gezin het bekende model was (omdat dat nu eenmaal zo ging) is op veel plekken in onze samenleving voorbij.

Ieder zijn eigen design

We mogen en moeten ons leven steeds meer ‘ontwerpen’ en dan ontdekken we dat dat nog niet zo eenvoudig is. Een bijzonder verschijnsel is dat we juist met het afnemen van de kaders meer streven naar de perfectie in ons leven… (lees verder)

Barbara van der Steen en Martijn van Ooijen van de Foundation of Corporate Education organiseren over dit thema voor de twee keer de reflectiereis/masterclass Imperfect Adviseren Bij de FCE (start okt. 2019). De intakes zijn begonnen.

In de Huiskamer van een Nederlands station hebben wij een gesprek met Marianne, een interim-manager. In haar opdracht maakt ze het een en ander mee. Ze vraagt om eens bij die ervaringen stil te staan vanuit ons ‘proceskundig perspectief’. Deze kijk gaat niet uitsluitend over de beste aanpak, ofwel ‘hoe het moet’, maar biedt vooral aandacht bij ‘hoe het gaat’.

Lees de nieuwste blog hierover op de website van de Foundation of Corporate Education (de FCE).  Bij de FCE vinden workshops (7 juni 2019 middag) en de leergang over Proceskunde, Werken met Aandacht plaats (start okt. 2019).

“Life is what happens to you, while you are busy making other plans”

John Lennon wordt hier nog dagelijkse mee geciteerd. Heel veel processen in het werk lopen anders dan vooraf bedacht. Vaak voelen onverwachte wendingen als lastig en verstorend. We noemen ze dan ‘tegenvallers’. Hoe dan ook, het denken over wat we ‘willen’ verschilt met grote regelmaat met het ‘uitvoeren’ ervan. De werkelijkheid houdt zich zelden aan je ideeën en plannen.

Lees de nieuwste blog op de website van de Foundation of Corporate Education (de FCE).  Bij de FCE vinden workshops (5 april 2019) en de leergang over Proceskunde, Werken met Aandacht plaats (start okt. 2019).