Ontrafel complexiteit; betekenis geven aan de onderstroom

Volg dé opleiding tot proceskundige

Let op: Woensdag 3 juli 14.00u-16.00u: Online Introductieworkshop door de kerndocenten. Deelname is €35,=, excl. BTW. Je ontvangt de link en het boek ‘Proceskunde, een pleidooi voor werken met Aandacht’. Geef je op door te mailen naar: barbaravandersteen@wenders.nu

Gaat het moeizaam in jouw projecten of programma’s, of lijken ze zelfs stil te staan? En wil je er weer beweging in brengen, maar weet je niet meer hoe? Zoek je de houding en vaardigheden om vastgelopen samenwerking weer vlot te trekken? Een groter repertoire in je interventies?

In de opleiding tot Proceskundige maak je je de grondhouding eigen die nodig is om beweging te brengen, juist daar waar het taai en lastig wordt. Door scherp te luisteren, precies te communiceren en creatief te interveniëren leer je je invloed te vergroten en jouw positie te verstevigen. En dat brengt rust én plezier. Je leert achter de complexiteit de ruimte te ontdekken die er óok is.

De opleiders van Wenders zijn dé specialist als het gaat om het doorgronden en begeleiden van complexe processen tussen mensen. Dat doen ze zelf als adviseurs en begeleiders. Verder doen ze onderzoek, publiceren ze en leiden ze sinds 2011 professionals tot Proceskundige op bij de Foundation of Corporate Education (FcE), te Utrecht.

In de opleiding tot Proceskundige verdiep je jouw aandacht, verrijk je jouw repertoire en vergroot je jouw invloed op de processen om je heen. Je ontvangt na afloop een certificaat van de FcE als proceskundige en je wordt opgenomen in een rijk netwerk van begeleiders, adviseurs, trainers en coaches.

Een complete opleiding door CKRBO-erkende docenten die door oud deelnemers als ‘life-changing’ wordt aangemerkt. Of, zoals oud-deelnemer Lucienne zegt:

“Mijn carrière kent twee fasen: de tijd vóór, en de tijd na Proceskunde!”

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, adviseurs, trainers en coaches die nieuwsgierig zijn naar een verdere verdieping in hun kunde. Voor hen die de grenzen willen opzoeken en een stap verder willen gaan. In 7 dagen doorleef je alle spannende fenomenen waar je mee te maken krijgt als het gaat om samenwerken, veranderen en organiseren.

Het proces in de opleiding kent diverse lagen; je oefent met de docenten en groepsgenoten en echte situaties ter plekke, je duikt in elkaars casuïstiek en je oefent met echte organisatievragen van echte klanten.

“Ik geniet weer van de complexiteit in mijn werk”, – Mirjam, senior projectleider

Inhoud en opzet van de opleiding

Als proceskundige, heb je het vermogen nodig om interventies aan te bieden in een specifieke situatie (kunde). Je neemt daarbij een aandachtige houding aan (attitude) en je bent je daar ook van bewust. Je hebt inzicht in de dominante zienswijzen op het gebied van samenwerken en organiseren, en in mogelijke variaties daarop (kennis).

De eerste bijeenkomsten zijn vooral gericht op het versterken van ieders grondhouding. In de laatste bijeenkomsten ligt de nadruk op het ontwikkelen van de kunde in de praktijk.

Nieuwe bekwaamheden

Met het doorlopen van de opleiding verwerf je de volgende bekwaamheden:

 • Je kunt je kennis en waarneming vertalen naar interventies;
 • Je hebt je eigen professionele grondhouding grondig onderzocht en ontwikkeld;
 • Je ontdekt belemmerende patronen in samenwerkingsprocessen en je kan deze beïnvloeden;
 • Je versterkt je aandacht voor taal en de dynamiek tussen mensen;
 • Je stelt onderzoekende vragen bij vanzelfsprekendheden in organisaties;
 • Je bent aandachtig op parallellen tussen denken, spreken en doen;
 • Je bent alert op de werking van taal en metaforen die mensen in organisaties gebruiken.

7 kernen; een nieuw repertoire

In de Opleiding tot Proceskundige heb je ruim de gelegenheid om deze kunde, attitude en kennis op te doen aan de hand van zeven kernen:

 • Processen: Welke processen vragen om jouw aandacht? Zijn het processen die eenduidig, lineair en maakbaar zijn of kom je ook processen tegen die chaotisch, complex en veranderlijk zijn? Waarom is het relevant om dit onderscheid te maken?
 • Aandacht: Wat valt je op bij problemen als je met aandacht kijkt en luistert? Welke gedrag vertonen de betrokkenen? Wat zeggen ze wel en niet?
 • Blokkades: welke blokkades herken je en wat zijn mogelijke interventies?
 • Kiemen: Hoe herken je de kiemen van voorbeelden die de ambities nu al waarmaken? Welke kiemen verdienen extra aandacht? Hoe doe je dat?
 • Onderstromen: Welke onderstromen spelen er? Welke motieven hebben mensen om wel of juist niet bij te dragen aan het behalen van de ambitie?
 • Beïnvloeden en interveniëren: Hoe beïnvloed je als professional, bewust of onbewust? Met welke interventies kun je processen en systemen beïnvloeden, buiten de vertrouwde denkkaders en bekende wegen om?
 • Positioneren en contracteren: Welke positie neem jij in in de processen van samenwerken en organiseren? Welke invloed heb jij op je omgeving? Wat is daarin impliciet en wat contracteer je expliciet?

“In deze opleiding worden telkens jouw vooronderstellingen uitgedaagd. Onderzoekend en zonder oordeel, Zo blijf ik open” – Karin, bestuurder

Jouw Persoonlijke Professioneel Onderzoek

De opleiding is opgezet als ‘persoonlijk professioneel onderzoek’ waarin je wordt uitgedaagd tot scherpe waarneming, creativiteit, denkkracht, reflectie en communicatie. Samen met vakgenoten overwin je knelpunten en blokkades. Je oefent met de principes van proceskundig samenwerken door drie leerprocessen te combineren: jouw individuele leerproces, het samenwerken met andere deelnemers aan vraagstukken en casussen en het leerproces in de groep. Met elkaar onderzoek je welk proces werkt en helpt. De docenten ondersteunen je hierbij, zowel met inzicht in de filosofie en theorie, als met methoden en oefeningen.

Vernieuwende experimenten

In de opleiding word je gestimuleerd een verbinding te maken tussen je nieuwe inzichten en je eigen werkpraktijk. Je betrekt de proceskundige noties op actuele vraagstukken uit je praktijk, zodat je de nieuwe perspectieven eigen maakt. Je voegt andere zienswijzen toe aan de organisatie waarin je werkt en je prikkelt je omgeving tot een respons. Het ontwikkelen van jezelf en de ontwikkelingen in je werkpraktijk gaan op deze manier hand in hand.

“Een herijking van mijn kijk op mijn werk. Echt aangeraakt”, – Mike, interim manager

De docenten en coaches

Aart Goedhart en Barbara van der Steen, oprichters van Wenders en auteurs van het boek ‘Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht’ zijn de kerndocenten. Zij bieden tijdens de opleidingsdagen op verfrissende manier de stof aan en coachen de leergroep. Persoonlijke ondersteuning vindt plaats in 2 online coachgesprekken. Proceskundigen Anna Stutje en Heli Penz zijn de coaches binnen de opleiding.

Praktische informatie

De opleiders van Wenders zijn partners van de FcE. Samen willen we het vakmanschap vergroten op het vakgebied van leren en ontwikkelen door het verzorgen van kwalitatief goede opleidingen. De opleiding start een keer per jaar bij voldoende deelnemers.

Duur: Vijf blokken verdeeld over 8 maanden op locatie: Samaya, Werkhoven, waarvan 3 bijeenkomsten met overnachting.

Tussentijds: Experimenten en reflectie in het werk, contact met leerpartner, E-modules en 2 x online coach-gesprek.

Data volgende groep (deze groep zit vol):

Blok 1: Donderdag 21 maart 9.30u tot en met vrijdag 22 maart 17.00u 2024

Blok 2: Woensdag 15 mei 9.30u tot en met donderdag 16 mei 17.00u 2024

Blok 3: Donderdag 20 juni 2024 van 9.30u tot 19.30u, incl. diner

Blok 4: Vrijdag 13 september van 9.30u tot 19.30u, incl. diner

Blok 5: Donderdag 17 oktober van 17.30u tot vrijdag 18 oktober 17.00u 2024

Data volgende groep (nog plek):

Blok 1: Donderdag 14 november 9.30u tot en met vrijdag 15 november 17.00u 2024

Blok 2: Dinsdag 10 december 9.30u tot en met woensdag 11 december 17.00u 2024

Blok 3: Donderdag 30 januari 2025 van 9.30u tot 19.30u, incl. diner

Blok 4: Donderdag 20 maart 2025 van 9.30u tot 19.30u, incl. diner

Blok 5: Donderdag 10 april van 17.30u tot vrijdag 11 april 17.00u 2025

Investering: Deelnamekosten voor de opleiding bedragen € 4.750,00, excl. BTW. Dit is inclusief 5 gezamenlijke bijeenkomsten, ondersteunende e-modules, online coaching en je krijgt het boek ‘Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht’.

Boek je meer dan 3 maanden voor de startdatum dan krijg je een korting van € 150,00 excl. BTW. Ben je ZZP-er? Kom dan in contact voor het ZZP-tarief. De kosten voor de locatie en catering bedragen circa € 1.150,00, excl. BTW (vijf verblijven, inclusief catering). De facturering kan in meerdere delen.

Interesse of vragen? Zoek dan contact met  Aart Goedhart of Barbara van der Steen. De eerste stap is vervolgens een intakegesprek.

Inschrijven? Stuur een mailbericht met naam, gegevens, functie, organisatie, met eventuele ordernummers en routecodes voor de facturering naar facturen@wenders.nu. Noteer ook graag jouw dieetwensen. Je ontvangt vervolgens een bevestiging.

“Deze opleiding biedt mij een verdieping op mijn vak. Het gaat daarin steeds meer om aandacht voor essenties, om wat je waarneemt in het contact” – Kim, team lead