Resonantie verwijst naar de trilling die we ervaren als we samenvallen met ons werk of met anderen in een ontmoeting, bijvoorbeeld met collega’s of klanten of burgers, patiënten, studenten. Het gaat daarbij om die momenten waarin het werk in de ‘aanraking’ voelbaar wordt. De bakker heeft dat met z’n deeg, de dirigent met z’n orkest en ook leidinggevenden en adviseurs hebben dit nodig in hun dagelijkse werk, bijvoorbeeld door in volle aandacht een tekst te schrijven, of een presentatie te geven of bij ontmoetingen met andere vibrerende ‘wezens’. Hoe minder momenten van resonantie, hoe eerder we vervreemd raken van wat wezenlijk voor ons is.

Vanuit deze kijk rijst de vraag wanneer leidinggevenden en adviseurs resonantie kunnen ervaren in een tijd waarin de veranderingen alleen maar sneller gaan en de efficiëntie door de technologie alleen maar toeneemt.

Barbara van der Steen doet een promotie-onderzoek naar leiderschap en zingeving en de betekenis van resonantie en reflectie daarbij. Zij ontwikkelt een perspectief en handreikingen om in contact te komen met wat wezenlijk voor je is. Wat deze essenties zijn je kompas voor de keuzes en handelingen in je werk.