Bij een impasse lijkt alles stil te staan. Het zijn moeilijke en onverteerbare momenten in samenwerkingen. De onzekerheid die een impasse met zich meebrengt, niet weten wat het juiste is om te doen, de onbeweeglijkheid van de betrokkenen: het kan onverdraaglijk zijn. Impasses wijzen op zaken die belangrijk zijn. Door met aandacht te verkennen wat er speelt in de onderstroom ontdek je de kiem voor de volgende stap.