Leiderschap & Reflectie

Ondertussen zit ik, Barbara, in mijn vierde jaar van mijn promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek en Vrije Universiteit Amsterdam. Ik onderzoek de belevingswereld van bestuurders en leidinggevenden in de zorg, onderwijs en andere publieke organisaties in de huidige beweeglijke en ambigue tijd.

Complexiteit, onzekerheid en onvoorspelbaarheid
Ik sprak met tientallen leidinggevenden, individueel en in groepen. Met hen sprak ik over complexiteit, onzekerheid en onvoorspelbaarheid en hoe zij daarin navigeren. We verkenden de rol van reflectie en de momenten van zingeving te midden van de steeds krachtigere waan van de dag.

De roep om leiderschap in onzekere tijden, een oude reflex?
M&O wijdde er een speciale editie aan met het thema ‘Leiderschap in Onzekere tijden’. Ook in dit nummer herkennen zij de roep om leiderschap, juist in onzekere tijden. En ook zij zoeken naar een schets van de status quo, zonder te willen vervallen in de oude reflex om te gaan grijpen naar ideologieën of de vaste wensbeelden van de ‘sterke leider’ of de ‘charismatische inspirator’.

Speciaal voor dit M&O-nummer bewerkte ik met professor Joke van Saane en professor Gerda Van Dijk de literatuurstudie van ons onderzoek. Hierin delen we de uiteenlopende benaderingen op bezinning en reflectie.

Reflectie en/of resonantie?
De komende maanden verdiepen we ons onderzoek verder in een filosofische tweedaagse met o.a. Hartmut Rosa over #resonantie en met kunst (voorbij de ratio) op basis van ‘art-based-research’.

Want wat blijkt, reflectie vervalt in de praktijk regelmatig in een sociaal wenselijke en rituele dans. Of als gespreksstopper, zoals Mark Rutte vaak inzette op benarde momenten “Daar moeten we nodig op reflecteren”. Wij zoeken verder naar nabijere bronnen voor zingeving en betekenis; juist in deze tijden waarin de nadruk steeds meer ligt op oude economische waarden en efficiency.

Ongemak en ‘uncontrollability’; zuurstof voor de mens?
Ook bundelen we onze krachten met het interessante onderzoek van Ellemiek Etman over ‘ongemak in de boardroom’, in samenwerking met Patrick Nullensvan Universiteit voor Humanistiek en Robert Jan Blomme van Nyenrode Business Universiteit. Het omarmen van ongemak opent poorten naar een toekomst die we nu nog niet zien. Dat gaat samen met complexiteit en onzekerheid en daarmee raken onze onderzoeken elkaar.

Onder redactie van Marjo Dubbeldam Ph.D. CMCPaul van Geest en Marloes van der Werf.

Met dank aan: Aart GoedhartMarrit WoudwijkMartijn van OoijenFemke RoodAnna Stutje, Erik Boers en Frank Hulsbos.

Artikel downlaoden: Artikel 1 NL- Leiderschap & reflectie MO_04-05_2023_pp_33-44-1