Mijn naam is Dirk Jan Jonker en sinds afgelopen zomer heb ik mij aangesloten bij Wenders als partner.

Dat is niet zomaar gebeurd. Aart, Barbara en ik werken al een behoorlijk aantal jaren samen in verschillende opleidings-, en begeleidingstrajecten. In deze samenwerkingen -die zeer plezierig zijn verlopen – ontdekte we dat we elkaar aanvullen, dat we dezelfde kijk op vraagstukken hebben en dat het partnerschap er eigenlijk al was nog voordat we daar het gesprek over voerde. Afgelopen zomer hebben we dat partnerschap formeel vormgegeven.

Ik heb een management achtergrond in profit en non-profit organisaties.

Daarnaast ben ik professioneel gevormd op het gebied van organisatieontwikkeling en veranderprocessen, en docent op deze terreinen in verschillende leergangen. Vanuit deze achtergrond bestaat mijn dagelijks werk uit interim management rollen in diverse soorten organisaties. Mij opdrachten hebben vaak te maken met  organisatieontwikkeling, het verder brengen van academies of afdelingen leren en ontwikkelen en het vormgeven en begeleiden van verandering in organisaties. De laatste jaren ben ik als interim manager ook steeds vaker berokken bij het verder brengen van complexe samenwerkingen of projecten in organisaties. Meestal op het snijvlak tussen lijn en staf organisatie.

Met mijn komst bij Wenders, heeft Wenders ook een nieuw aanbod. Bijna vanzelfsprekend is dat; Wenders Interim management.

Wenders Interim management

Interim-management van Wenders past bij organisaties die op zoek zijn naar duurzame en effectieve verandering. Ze hebben ervaren dat het werken volgens een plan van aanpak met daarna een uitrol zo zijn beperkingen heeft. Hun organisatie is geen machine waarin procesoptimalisatie en efficiëntie het grootste goed zijn, en waar menselijk gedrag zoveel als mogelijk beheersbaar moet worden gemaakt. Integendeel. Ze zijn op zoek naar een alternatieve benadering van verandering en ontwikkeling. Wenders interim-management werkt vanuit een fundamenteel ander vertrekpunt; “Wat is er hier en nu nodig om voortgang en beweging te creëren?’ Omdat juist in wat er nu gebeurt veel aanknopingspunten te vinden zijn voor verandering en beweging.

Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding vormen de basis van het werk. De  aandacht richt zich op waar het vast zit; juist die plekken waar processen stroef verlopen en waar verandering nodig is. Vaak werken in een groot veld van, soms botsende, belangen. In een complex web van onderlinge werkrelaties met goede en soms minder goede intenties. In een sociaal systeem met enkele expliciete maar veel meer impliciete onderlinge verhoudingen. Die ook nog eens voortdurend veranderen. In zo’n beweeglijke omgeving past geen quick fix, methode of tool. Hier past aandacht. Aandacht voor routines en patronen. Voor wat niet meteen zichtbaar of uitgesproken is. En vooral aandacht voor mensen en teams die verder willen maar niet weten hoe.

Het resultaat van het werk van de Interim managers van Wenders is voortgang, een beweging in de ‘goede’ richting, een stap naar voren. Voortgang die energie losmaakt om weer een volgende stap te zetten als individu, team of organisatie(onderdeel). En met een duurzaam resultaat.