Achtergrond:

Achmea, een internationaal verzekeringsbedrijf met merken als Centraal Beheer, Zilveren Kruis en Interpolis, staat in rechtsreeks contact met miljoenen Nederlanders. En signaleert daardoor maatschappelijke problemen die een oplossing verdienen. En waarbij de bestaande werkwijzen soms al jaren lang tekortschieten. Bijvoorbeeld over diabetes, cardiologische zorg, of betaalbare oudedagsvoorzieningen.

Achmea merkt dat dit soort hardnekkige maatschappelijke vraagstukken op een fundamenteel andere manier moeten worden aangepakt. Een werkende oplossing komt niet langer van één bewindspersoon of CEO, en zelfs niet van één organisatie. Het is alleen onduidelijk wie dan wel het voortouw neemt.

Aanpak Wenders:

Wenders ontwikkelde met Achmea ‘The Challenge’, een plek waar ervaren betrokkenen een hardnekkig maatschappelijk probleem radicaal anders benaderen. Hier worden de gebruikelijke mores verlaten en werken managers in nieuwe verhoudingen met elkaar samen. Een plek van bevlogenheid. Maar ook een spannende plek, omdat deelnemers individueel en als groep worden uitgedaagd om creativiteit, samenwerkingen moed te tonen.

De vragen zijn vaak niet nieuw. Maar waarom zijn ze er nu al jaren? Welke dilemma’s en paradoxen worden voelbaar? En welke moed vraagt dat? Welke grenzen staan nieuwe mogelijkheden in de weg? En wat betekent ontgrenzen dan?

Challenge-groepen werken onder begeleiding van Wenders aan nieuwe mogelijkheden binnen een maatschappelijk vraagstuk. Niet alleen door te praten, maar vooral door te doen.

Voorbeelden:

  • Voor jeugdwerkelozen startte een Challenge-groep een TV-format voor SBS6: ‘Help, ik krijg een baan’, waarin vrienden of familie langdurig jeugdwerklozen aanmelden voor ondersteuning bij het vinden (en houden) van een baan.
  • Voor het Diabetesfonds ontwikkelde een andere groep een methode voor ‘vroeg-detectie’ voor een doelgroep van 200.000 mensen die zelf niet wisten dat ze diabetes hadden.
  • Voor stichting Mezzo, gericht op mantelzorg, werd met het bedrijfsleven en de politiek een landelijke Mantelzorg-dag ingevoerd, om de zorgen van mantelzorgers in Nederland bij de beslissers onder de aandacht te brengen.

Reacties van deelnemers:

“In mijn carrière onderscheid ik twee periodes: eentje vóór, en eentje na The Challenge.”

“Ik heb The Challenge als heel spannend ervaren. Het was een soort blackbox, waarin er dingen gebeurden die niet gepland waren, maar iedere keer verder gebracht konden worden tot een oplossing. Een heel mooie ervaring, die me niet meer afgenomen kan worden”

“Door de avonturen in The Challenge heb ik een andere kijk gekregen op mijn rol. In mijn werk en in de samenleving.”