Achtergrond:

De gemeente Amsterdam bevindt zich in een toenemend complex speelveld met ongrijpbare maatschappelijke vraagstukken. Binnen de gemeente vinden bovendien vergaande herindelingen plaats. Goed adviseren in zo’n complexe organisatie is daarom een spannend, delicaat en ook waardevol proces.

Adviseurs van het bestuur en het lijnmanagement zoeken hun eigen positie hierin. Soms zit er spanning tussen een betrokken, ondersteunendeverbinding met bestuur en management, en het handhaven van de eigen professionele positie. Professionele adviseurs willen over de adviesvragen graag in gesprek als gelijkwaardige gesprekspartners. En toch krijgen ze ook ‘vragen’ waar de details al zijn ingevuld, zoals aanleiding, probleemanalyse en oplossing, inclusief tijdpad en aanpak. Kun je dan eigenlijk nog speken van een advies-‘vraag’?

Aanpak:

Wenders ontwikkelde een leergang op maat. In deze leergang verdiepen professionals van de gemeente hun eigen visie op het vak en hun professionaliteit. Ze werken aan stevigheid in het kiezen van een eigen, professionele positie, ook als deze afwijkt. Ze oefenen met scherp luisteren naar klanten en in het krachtenveld hun eigen positie te kiezen.

Reacties van deelnemers:

“Ik voel me nu een samenwerkingspartner die in staat is het voor beide partijen juiste ‘contract’ aan te gaan om tot een succesvolle samenwerking te komen.”

“Ik durf onorthodoxe interventies te doen, juist als ik het zelf ook spannend vind.”

“Ik heb beter zicht op mijn eigen aannames en die van mijn klanten. Dat geeft me meer rust en een veel breder en dieper zicht op wat ik kan toevoegen.”