Achtergrond:

De technologische ontwikkelingen raken PostNL in haar kern. Door de digitalisering verandert de dienstverlening en door de toenemende concurrentie verandert de positie van PostNL in de markt. Leidinggevenden van PostNL staan voor nieuwe vraagstukken, die ze uitdagen om hun bestaande kaders los te laten en open te gaan ontdekken wat werkt. Dit doet een beroep op een fundamenteel nieuwe kijk en benadering van vraagstukken.

Aanpak/rol van Wenders:

In de ‘Leadership Challenge’ verkennen deelnemers gedurende twee jaar wat de nieuwe vraagstukken voor hen persoonlijk betekenen en welke grondhouding dit van ze vraagt. Gedurende een reeks bijeenkomsten vertragen zij hun aandacht en verdiepen zij hun reflecties. Vervolgens komen ze tot nieuwe stappen en experimenten in hun werkpraktijk. Wenders begeleidt dit proces, stimuleert tot diepgaande reflectie en daagt de managers uit om hun perspectieven en handelingsrepertoire te verbreden.

Effect:

Binnen PostNL is nu een kritische groep leiders gevormd die onderzoekend en vernieuwend werkt aan een nieuwe organisatie. Zij vinden met elkaar nieuwe manieren van ondernemen en organiseren, die hen voorbereiden op de toekomst. Ze dagen hun interne en externe stakeholders uit om anders te kijken en te zoeken naar nieuwe manieren en experimenten. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. In het aangaan van deze vernieuwingsslag werken de deelnemers vanuit een vergroot bewustzijn, meer stevigheid en een grotere wendbaarheid als het toch tegenzit.

Reacties van deelnemers:

“Ik ervaar meer ruimte en daardoor overzicht om na te denken waar ik sta, wat mijn vertrekpunt is en waarin ik het verschil wil maken.”

“Ik leer nu dat mijn leiderschap gaat over wat ik wil bijdragen vanuit mijn waarnemingen. En dat ook mijn ergernissen en irritaties dan een belangrijke bron worden. Wenders biedt mij zicht op waar ik aan wil werken.”

“De samenwerking met Wenders ervaar ik als een partnership in het creëren van een professioneel en inspirerend proces: scherp op inhoud, en sterk in het bedenken van erg verrassende vormen. Wat mij vooral aanspreekt, is dat ze voortdurend de spanning opzoeken tussen deelnemers uit hun comfortzone halen en ze een optimale leeromgeving bieden.”

Eva Wels, Programmamanager Talent Development, PostNL