Achtergrond:

Ipse de Bruggen bevond zich in een ingrijpende verandering die vroeg om een andere gerichtheid dan voorheen. De ambitie, met als motto ‘Van regels naar waarde’, vroeg een verandering op een substantieel niveau. De zorginstelling koos ervoor om meer te gaan werken vanuit ‘kracht en kwaliteit’, gericht op cliënten, teams, managers en professionals. Dat betekende een fundamentele verandering van ‘kijken, denken en doen’. De professionals van deze zorginstelling kregen nieuwe vragen over hun inbreng bij de ambities en vraagstukken. Zij vroegen Wenders om hen hierin te helpen zoeken.

Aanpak:

De ambitie van Ipse de Bruggen vroeg om het ontwikkelen van een nieuwe attitude en positionering. We adviseerden een interne leergang van acht maanden, die de professionals de gelegenheid bood om te reflecteren op hun persoonlijke professionele vragen, kwaliteiten, patronen en valkuilen.

Opzet leergang:

Tijdens de eerste bijeenkomst verwoordde iedere deelnemer een persoonlijk professioneel onderzoek. Dit werd de rode draad voor de komende acht maanden tijdens het leerproces. Zowel persoonlijk als voor de leergroep. In die periode werkte de groep aan de volgende thema’s:

  • Processen: welke enerzijds lineaire en anderzijds chaotische processen herken je in en om het systeem? Wat vertellen postmoderne theorieën ons hierover?
  • Blokkades: welke blokkades herken je en wat zijn mogelijke interventies?
  • Kiemen: hoe herken je de kiemen van voorbeelden die de ambities nu al waarmaken? Welke kiemen verdienen extra aandacht? Hoe doe je dat?
  • Fenomenen: welke kennis over fenomenen in processen is er beschikbaar? Welke verschijnselen zie je rondom het vraagstuk? Welk gedrag vertonen de betrokkenen? Wat zeggen ze wel en wat niet?
  • Onderstromen: welke onderstromen spelen er? Welke motieven hebben mensen om wel of juist niet bij te dragen aan het behalen van de ambitie?
  • Beïnvloeden en interveniëren: hoe beïnvloed je als professional, bewust of onbewust? Met welke interventies kun je de processen en systemen beïnvloeden, buiten de vertrouwde denkkaders en bekende wegen om?

Effect:

Het traject bood de deelnemende professionals inzicht en ervaring in de procesdimensie van beïnvloeden, verbinden en interveniëren. Ze kregen meer gevoel met de complexe en ongrijpbare kant van hun werk. Ook leerden ze hoe zij konden bijdragen aan interventies en duurzame verbindingen die leidden tot een hogere kwaliteit.

Reacties deelnemers:

“Het was enorm verrijkend om met mijn collega-professionals de ruimte te hebben om onze vragen te verdiepen. We nemen daar normaal niet de tijd voor. Die afstemming voelen we ook als we niet-fysiek samenwerken. Het effect is dat we nu veel meer kleur hebben in de organisatie.”

“Het is met de mensen van Wenders niet alleen stilstaan en reflecteren, maar ook de beweging naar verbetering opgang brengen. De mensen van Wenders zijn scherp, confronterend zelfs. Door de helderheid waarmee ze het neerzetten, kun je er niet meer omheen bewegen. Zij doen dit niet om je klem te zetten, maar eerder om ruimte te creëren met zicht op wat er kan.”

Wilmy de Rooij, Manager Organisatieontwikkeling & Innovatie, Ipse de Bruggen over de interne leergang Werken met aandacht voor zelforganisatie.