Achtergrond:

De Nederlandse ministeries opereren in een veelzijdig krachtenveld. De eisen vanuit de politiek, aanhoudende maatschappelijke ontwikkelingen, steeds veranderende spelers en betrokkenen en het vergrootglas van de media: echt rustig en overzichtelijk wordt het niet.

Het werk wordt daardoor steeds minder voorspelbaar. Daardoor wordt het voor leidinggevenden en professionals van ministeries steeds lastiger om vooraf in te schatten welke soort kennis en kunde voor dergelijke processen nodig is. En wat is het ‘juiste’ procesverloop eigenlijk? ‘Leren-in-het-doen’ wordt daarmee een essentiële basisvaardigheid.

Aanpak/ rol van Wenders:

‘Leadership, like swimming, cannot be learned by reading about it’, zei Henri Mintzberg al. Wenders begeleidt daarom een proces van ‘actie-leren’, een manier om lastige vragen verder te brengen en tot nieuwe, creatieve oplossingen te komen.

Nogal eens zijn dit vraagstukken waar ‘meer van hetzelfde’ niet werkt en waar nieuwe denkkaders nodig zijn. De context van een actie-leergroep hielp daarbij. Je zet als het ware een ruim ‘kader’om het vraagstuk heen en de groep en kan daarbinnen gericht een leerproces vormgeven met andere spelregels dan het ‘productieproces’ van alledag.

EERST DOEN, DAN LEREN

Belangrijke thema’s werden het uitgangspunt, in plaats van een mogelijke uitkomst. Wat is er nodig voor ‘Aanscherping van de landelijke opleidingsstructuur voor GGZ-instellingen?’ Of voor de ‘verbetering van deVWS-begroting en het jaarverslag richting Tweede Kamer’? Zijn dat netwerkvaardigheden? Is dat volharding? Of juist monitoring? Zodoende waren netwerkvaardigheden, volharding en monitoring vanaf het eerste moment uitgangspunten van de leergroep, en niet een toekomstige uitkomst.

Reacties deelnemers:

“We hebben met een schijnbaar gemak dingen gedaan waar we vooraf niet eens over zouden nadenken.”

“Ieder gesprek dat we voerden over het project zat vol met ‘disclaimers’. We dekten onszelf vooraf helemaal in tegen mogelijke mislukkingen. Nu benoemen we deze onzekerheden juist, en vragen er hulp bij. Dat werkt wel even anders!”