Heli’s motto luidt ‘waar een wil is, is een weg’. Met die insteek helpt zij personen en organisaties waar gewenste ontwikkeling stagneert. Hierbij zet zij haar creativiteit in om helder te krijgen waar de beoogde ontwikkeling op vast loopt en hoe beweging gecreëerd kan worden. Dat doet ze met humor en warme aandacht.

Naast haar werk als coach, procesbegeleider en adviseur is Heli ook docent op diverse plekken op het terrein van coaching, begeleiding, procesbegeleiding, proceskunde en didactiek. Centraal in haar benadering staat het op vernieuwende wijze vertalen van theorie naar praktijk waarbij deelnemers persoonlijk uitgedaagd worden om hun eigen leerproces aan te gaan, in plaats van een trucje toe te passen.

Vanuit haar brede ervaring in het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs heeft ze geleerd dat strakke, SMART geformuleerde doelstellingen voor complexe omgevingen niet altijd werken. Een procesgerichte aanpak waarbij er oog is voor de mogelijkheden én waarin er ruimte is om mee te bewegen met andere ontwikkelingen levert dan meer energie en resultaat. Met veel plezier zet zij haar brede kennis van ontwikkeling, techniek en onderwijs in om mee te denken over oplossingen. Heli is tevens coach en opleider in de incompany- en jaarlijkse open Opleidingen tot Proceskundige.

Anna begeleidt professionals en leidinggevenden bij hun ontwikkelingsvragen. Ze werkt veel met mensen die de eerste fase van hun loopbaan achter de rug hebben en steeds meer interesse krijgen voor vraagstukken die gaan over zingeving, authenticiteit en de wens om buiten de gebaande paden te denken.

Anna werkt vanuit een proceskundig perspectief waarin het zoekproces in een snel veranderende en onvoorspelbare context centraal staat. Ze inspireert mensen om te vertragen en met aandacht te blijven verkennen, juist als de zucht naar controle de overhand neemt en stappenplannen geen soelaas bieden. Anna is coach en opleider onder meer in de e-course ‘Proceskunde, werken met Aandacht’ en de incompany- en jaarlijkse open Opleidingen tot Proceskundige. Ze is internationaal geaccrediteerd als coach en is sinds 2013 werkzaam als begeleider en adviseur vanuit Wenders en the School of Life, Amsterdam.

annastutje@wenders.nu

Barbara adviseert en begeleidt teams, professionals en managers bij hun vragen over vernieuwing en ontwikkeling vanuit proceskundig perspectief. Ze wordt gevraagd voor haar prikkelende en constructieve aandacht, die ze richt op processen tussen én processen binnen mensen. Ieder heeft zo zijn eigen ‘werkende mechanismes’ en loopt daar soms in vast. In de samenwerking tussen mensen kunnen hierdoor vragen ontstaan. Barbara zoekt met aandacht naar wat er wél kan. Ze inspireert anderen graag om creatief te kijken naar hun vragen en zo weer verder te komen.

Barbara is daarnaast opleider in de jaarlijkse open Opleiding tot Proceskundige i.s.m. de FCE. Als spreker is zij verbonden aan Zij spreekt, platform van vrouwelijke deskundigen en als lid van het kernteam van The School Of Life Amsterdam, filosofie voor het alledaagse leven’. Ze is NIP-geregistreerd sociaal psycholoog, en werkte voorheen bij Unilever, B&A Groep, Berenschot en Kessels & Smit, the Learning Company.

Ze werkt sinds 2020 aan haar promotie-onderzoek over ‘Leiderschap & zingeving’ met als kernthema’s de rol reflectie, resonantie en intuïtie in de complexiteit en versnelling van vandaag de dag.

Kijk en lees hier hoe Barbara ruimte maakt door mogelijkheden op te rekken (door Marcel Kampman).

Lees hier hoe Barbara kijkt naar ‘vrij denken’ in een interview met FD samen met filosoof Lammert Kamphuis.

barbaravandersteen@wenders.nu

Aart adviseert en begeleidt besturen, directies en professionals vanuit een proceskundig perspectief. Zijn basisopvatting is: ‘Het kan, we weten alleen nog niet hoe’. Hij wordt gewaardeerd om zijn scherpte en zijn ruimtegevende interventies. Aart is weinig gehecht aan conventies en ‘hoe het hoort’, maar vooral nieuwsgierig naar ‘hoe het nu gaat’ en vervolgens ‘hoe het ook kan’. Hij wordt daarom vaak gevraagd bij impasses, conflicten en bij hardnekkige (maatschappelijke) vraagstukken, waar vooral vernieuwing binnen sociale verhoudingen gezocht wordt.

Aart is daarnaast opleider van leiders en organisatieprofessionals. In de jaarlijkse open Opleiding tot Proceskundige i.s.m. de FCE [LINK]. En ook bij TSM, Tilburg University, de Baak en TU Delft. Als lid van het kernteam van ‘The School Of Life Amsterdam, filosofie voor het alledaagse leven’[LINK]. Als auteur en onderzoeker is Aart actief in vakontwikkeling van leidinggevenden en professionals. Hij is sinds 1994 adviseur, onder andere bij Berenschot en Kessels & Smit, the Learning Company.

Kijk en lees hier hoe Aart ruimte maakt door te ‘ontgrenzen’ (i.s.m. Marcel Kampman).

Lees hier een interview met Aart door de VO-academie over het proceskundige perspectief.

aartgoedhart@wenders.nu