“Life is what happens to you, while you are busy making other plans”

John Lennon wordt hier nog dagelijkse mee geciteerd. Heel veel processen in het werk lopen anders dan vooraf bedacht. Vaak voelen onverwachte wendingen als lastig en verstorend. We noemen ze dan ‘tegenvallers’. Hoe dan ook, het denken over wat we ‘willen’ verschilt met grote regelmaat met het ‘uitvoeren’ ervan. De werkelijkheid houdt zich zelden aan je ideeën en plannen.

Lees de nieuwste blog op de website van de Foundation of Corporate Education (de FCE).  Bij de FCE vinden workshops (5 april 2019) en de leergang over Proceskunde, Werken met Aandacht plaats (start okt. 2019).