Heli’s motto luidt ‘waar een wil is, is een weg’. Met die insteek helpt zij personen en organisaties waar gewenste ontwikkeling stagneert. Hierbij zet zij haar creativiteit in om helder te krijgen waar de beoogde ontwikkeling op vast loopt en hoe beweging gecreëerd kan worden. Dat doet ze met humor en warme aandacht.

Naast haar werk als coach, procesbegeleider en adviseur is Heli ook docent op diverse plekken op het terrein van coaching, begeleiding, procesbegeleiding, proceskunde en didactiek. Centraal in haar benadering staat het op vernieuwende wijze vertalen van theorie naar praktijk waarbij deelnemers persoonlijk uitgedaagd worden om hun eigen leerproces aan te gaan, in plaats van een trucje toe te passen.

Vanuit haar brede ervaring in het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs heeft ze geleerd dat strakke, SMART geformuleerde doelstellingen voor complexe omgevingen niet altijd werken. Een procesgerichte aanpak waarbij er oog is voor de mogelijkheden én waarin er ruimte is om mee te bewegen met andere ontwikkelingen levert dan meer energie en resultaat. Met veel plezier zet zij haar brede kennis van ontwikkeling, techniek en onderwijs in om mee te denken over oplossingen. Heli is tevens coach en opleider in de incompany- en jaarlijkse open Opleidingen tot Proceskundige.